Om hårete mål: CoachMagasinet intervjuer Marga Dijkman

Hvorfor skal vi sette oss store, hårete mål, Marga Dijkman?
Jeg for min del ser det å sette meg store, hårete mål som en naturlig del av å være leder i mitt eget liv. Det er slik jeg setter retning for hvem jeg vil være og hva jeg har lyst til å skape i livet mitt. Ved å sette meg store mål som krever mye av meg, og som gjør at jeg vokser og lærer underveis, sørger jeg for å utvikle meg som menneske.

For meg er det å sette meg store, hårete mål en måte å ta ansvar for eget liv. Det synes jeg både er betryggende og besnærende, for jeg lærer så mye underveis om hva vi som mennesker er i stand til å skape, og hvor mye godt vi kan skape i fellesskap og samarbeid med andre.

Jeg ser på en del av mine mål som en studiereise i livet selv. Det er utrolig spennende!

Slik er det altså for meg. Jeg har valgt meg denne måten å leve på. Så lar jeg andre velge for seg og sitt liv.

Hovedpoenget er kanskje å ha et bevisst forhold til hvordan vi selv kan påvirke innhold, opplevelse og resultater i eget liv. Å være medskapere.

Fortell om ditt store, hårete mål!
Målgangen til mitt nåværende store, hårete mål skjer på kvelden 14. Juni på Cosmopolite på Soria Moria, Torshov. Da holder jeg forestillingen "Kunsten å DANSE gjennom livet" (http://newattitude.no/blogg/kunsten-a-danse-gjennom-livet/), som er et inspirasjonsforedrag krydret med HipHop som illustrasjon.


Hvordan kom du på den tanken å gjøre det?
I midten av februar 2011 begynte jeg å leke med tanker om et nytt personlig utviklingsprosjekt for meg selv. Et stort hårete mål. Jeg ville komme opp med et prosjekt som møtte en del behov og ønsker jeg hadde der jeg var da.

1. Jeg jobbet for mye og ønsket meg balanse mellom lek/påfyll og jobb

2. Kroppen var i ulage, og jeg opplevde plutselige energifall. Og jeg ville ha et energinivå som varer dagen ut.

3. Jeg hadde ramlet ut av treningsrutinen, og ønsket å få trening og bevegelse inn i hverdagen på regelmessig basis

4. Jeg ville gjøre noe som fikk meg til å vokse som menneske. Noe som jeg ikke kunne eller tørte å gjøre. Bryte noen mentale barrierer og utvide komfortsirkelen

5. Jeg ville at det skulle være et walk the talk prosjekt, hvor jeg selv bruker en del av de samme verktøyene, filosofiene og metodene jeg lærer bort til kunder og bedrifter gjennom firmaene New Attitude (www.newattitude.no) og The Arbinger Institute Scandinavia (www.arbinger.no)

Og da endte jeg opp med et prosjekt hvor jeg kunne kombinere mange av disse punktene. Nemlig å lære HipHop og Breakdance, for deretter å bevise at jeg har lært det foran et publikum. Jeg husker jeg synes min idé om å gjøre dette var så fryktinngytende at jeg holdt på å kaste opp og besvime bare ved tanken.

Jeg har alltid hatt rytmesans, men aldri fått til å stokke armer og bein. Så snart det var noe med koordinasjon og jeg forsøkte å danse etter en koreografi, slo hjernen seg av og alt gikk i ball. Og nå ville jeg lære meg å mestre dette.

Jeg visste at det var mange mentale barrierer involvert i dette problemet, og siden jeg jobber som coach og mental trener hadde jeg noen idéer til hvordan jeg kunne bli kvitt disse barrierene, og hjelpe meg selv gjennom voksesmertene.

I tillegg visste jeg at hiphop- og breakdance- musikk gir meg glede og energi, og at det ville være inspirerende å bruke denne typen musikk enda mer positivt i mitt eget liv.

Og ved å ha et så stort, hårete mål, måtte jeg jo bare komme i gang med å trene og bevege meg regelmessig. Jeg måtte danse flere ganger i uka, for å klare det.

Og et bonus ville være å trene tålmodigheten min, og faktisk være villig til å investere mye tid for å øve på å bli god til noe. Tid og øvelse er av og til undervurderte komponenter når jeg ønsker å mestre noe. Det er jo mest behagelig å være god til noe før jeg har lært det, men nok ikke særlig realistisk.

Og jeg visste at når jeg hadde tilbakelagt denne reisen, og klart det, ville jeg ha lært og erfart mange ting som gjorde at jeg vokste som menneske. Innsikter og erfaringer andre også kan være interessert i å høre noe om.

Så derfor blir det en kombinasjon av foredrag og dans 14. juni.

alt
Foto: Tone Skramstad Brække
Design: Hilde Haugen

Hvilke forventninger har du selv til denne forestillingen?
Åh. Jeg grugleder meg! Men jeg gleder meg mest.

Jeg gleder meg til å gi de som har kommet for å se og høre på meg denne opplevelsen. Forhåpentligvis sitter de igjen med noen nøkler og inspirasjon de kan ta med seg i sine liv og mot sine mål. Jeg skal i alle fall dele fem livsnøkler jeg selv synes er viktige. En for hver bokstav i ordet DANSE.

Og jeg gleder meg til å jobbe med formidling av budskap jeg brenner for på min egen måte. Jeg kjenner ikke til noen som gjør det jeg skal gjøre.

Og så gruer jeg meg litt, fordi jeg nå henger etter med treningen og innholdet til foredraget. Jeg har så mange idéer og nok materiale til å snakke i en uke, så en god del må bort, sys sammen og spisses.

Så tiden fremover blir en thriller for meg.

Men så vet jeg, at når dagen kommer. Kommer både jeg og publikum til å få en flott opplevelse. Det blir en staskveld!

Hvem er forestillingen for?
Den er for alle som vil være aktive og deltagende ledere i sitt eget liv, og som ønsker å skape gode ting for seg selv og andre.

Og den er for de som har lyst til å gjøre mer av de tingene de vet er godt for dem selv, og andre.

Hvor går veien videre for deg Marga?
Jeg skal i alle fall ikke sette meg noe nytt, utrolig hårete mål på en liten stund. Puh!

Nå skal jeg gi meg tid til å være på dette platået en stund, og bake dans, bevegelse og andre energigivende aktiviteter inn i mitt hverdagsmodus. Samt høste frukter av min egen innsats.

Den siste tiden har jeg fått en del henvendelser helt uoppfordret om at folk gjerne vil komme på kurs hos meg. Det har skjedd så mange ganger nå, at jeg gjør nok lurt i å kikke litt på dette. Neste skritt blir å finne ut av hva de vil ha, og hva jeg har som eventuelt kan møte disse behovene. Så neste mål blir nok å sette opp et kurs hvor jeg kan overlevere noen suksessformler til deltagerne.

Men det er et vanlig mål i min målestokk, ikke særlig hårete.

Hva er det som driver deg, og hvordan kommer du på idéene til store, hårete mål?
Ett av de store, og forhåpentligvis langsiktige målene mine, er å kunne svare "ja" på disse spørsmålene når jeg er dør og forlater jordens overflate:

Elsket jeg fullt og helt?

Levde jeg fullt og helt?

Levde jeg et liv med mening? Gjorde jeg en forskjell? Betydde jeg noe for noen?

Med bakgrunn i dette får jeg hele tiden nye tanker og idéer til vanlige mål og utrolig hårete mål. Når jeg tenker på svarene mine på disse spørsmålene, ser jeg at jeg gjør lurt i å være bevisst hvem jeg vil være og hva jeg vil skape for meg selv, og andre.

Det er nok kanskje dette som er drivkraften min. Ut fra ønsket om å kunne svare "ja" har jeg en visjon om hva slags fotavtrykk jeg skal sette igjen på jordens overflate, og hvem jeg har behov for å være for å klare det.

Så det dukker nok opp et nytt, hårete mål rundt neste sving, skal du se.

 


Foto: Tone Skramstad Brække


Arrangementssiden på Facebook:

https://www.facebook.com/events/217856694986810/

Ekstra informasjon